Weidevogels

De Weidevogelwacht is een onderdeel van Santvoorde, Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer en Agrarisch Milieubeheer Coördinator: Ed de Meijer, Fred. Hendriklaan 41, 2252 KH Voorschoten tel: 071-5616904 – email: eddemeijer@casema.nl – mobiel: 06-11607058

Aan de vrijwilligers van Weidevogelwacht Santvoorde en de daarmee samenwerkende bedrijven en andere genodigden.

Voorschoten, 24 februari 2017

Onderwerp: startavond weidevogelwacht Santvoorde 7 maart 2017 

Beste weidevogelvrienden,

De eerste grutto’s zijn uit Portugal gearriveerd in de plasdrasgebieden zoals o.a. Starrevaart, Poelgeest en het Landje van Geijsel. Daar zullen ze verder opvetten en hun partners ontmoeten, voor ze onze weilanden intrekken om te gaan broeden. De laatste weken zwierven grote groepen kieviten rond boven onze polders. Maandag jl. zaten er al een paartje kieviten en een scholekster in het land aan het einde van de Nieuwe Weg. Kortom, het weidevogelseizoen staat op losbarsten en ons wacht de schone taak de vogels te helpen zoveel mogelijk jongen groot te krijgen. Op de startavond op 7 maart zullen we bespreken hoe we dat kunnen doen en proberen we afspraken te maken.
Eén van de mogelijke onderwerpen is het digitaal invoeren van legsels. Als u belang stelt in informatie daarover, wilt u dat dan per mail z.s.m. melden aan eddemeijer@casema.nl
Dan kunnen we bij voldoende belangstelling dat onderdeel op de agenda zetten.

De startavond wordt gehouden op dinsdag 7 maart in de kantine van Camping Maaldrift, Maaldrift 9, 2241 BN Wassenaar. De zaal is open vanaf 19.30 uur

Zonder tegenbericht reken ik op uw komst.
Ed de Meijer, Coördinator weidevogelwacht Santvoorde

De Weidevogelwacht is een onderdeel van Santvoorde, Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer en Agrarisch Milieubeheer Coördinator: Ed de Meijer, Fred. Hendriklaan 41, 2252 KH Voorschoten tel: 071-5616904 – email: eddemeijer@casema.nl – mobiel: 06-11607058

AGENDA 7 maart 2017

 • 19.30 uur Zaal open, gelegenheid een kopje koffie te drinken
 • 20.00 uur Opening van de vergadering
 • 20.10 uur Ontwikkelingen in het agrarisch natuur- landschaps- en waterbeheer, door Ed de Meijer
 • 20.20 uur Kennismaking met de nieuwe coördinator van de Coöperatie e Groene Klaver, Frans Jansen, coordinator@degroeneklaver.nl tel: 06-12214663

20.30 uur Jan Schouten zal ons bijpraten op de volgende onderwerpen:
– overzicht broedresultaten legselbeheer 2016
– instructie legselbeheer 2017
– instructie Quick Scan 2017
– aankondiging BTS-tellingen (Vliegende Brigade)

 • 21.00 uur Tjebbe Witteveen geeft een nadere toelichting op de cursus inventarisatie en nesten zoeken.
  21.10 uur Pauze met koffie
 • 21.30 uur Indien er voldoende belangstelling is voor het digitaal invoeren in het veld van de weidevogelgegevens zal Bert de Bles jullie meenemen in de wonderen van de digitale wereld.
 • 21.45 uur Uitwisselen van ervaringen
 • 21.55 uur Rondvraag
 • 22.00 uur Uitdelen van boekjes legselbeheer, stalkaarten, toestemmingsformulieren en kaartjes voor legselbeheer en Quick Scan, invulkaarten
 • 22.10 uur Afsluiting met een drankje

 

 

 

 


kievit verjaagt ooievaar

foto Jan Schouten