Actueel

10 mei: Polderdag

Ook in 2018 komt er een Polderdag op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei! Met weer een mooie fietsroute.

excursie/werkdag houtbeheer

Op 10 maart vindt een excursie/werkdag plaats bij boerderij Nellesteijn: in het Ommedijkse bosje zullen de Essen vervangen worden door andere, bijen-vriendelijke bomen. Opgave en informatie via  ivnleiden@hotmail.com

vrijwillig hakhoutbeheer

Lekker werken in de buitenlucht wordt steeds meer gedaan in de vrije tijd. Bosjes, bomen, heggen en beplante overhoeken rond de boerderij onderhouden door ze bij te snoeien. U werkt met een groep en professionele organisaties zorgen voor goed en veilig gereedschap. Kijk onder evenementen waar u terecht kunt!excursies in 2018

Voor het zevende achtereenvolgende jaar hebben IVN regio Leiden, de Agrarische Natuurvereniging Santvoorde, de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s Gravenhage en omstreken, de Stichting Horst en Weide en Staatsbosbeheer ook voor 2018 weer een excursieprogramma in elkaar gezet met tenminste 10 excursies onder deskundige begeleiding in de polders en landgoederen tussen Den Haag en Leiden. Met dit excursieprogramma willen IVN, Santvoorde, AVN, Horst en Weide en Staatsbosbeheer omwonenden bekend maken met de waarden van dit gebied en zo het gebied ook bemind maken bij omwonenden. Hiermee helpen de vijf organisaties het gebied te ontsluiten zonder de waarden ervan aan te tasten. In vorige jaren was het excursieprogramma een groot succes; vanaf 2012 hebben alles bij elkaar honderden mensen aan de excursies meegedaan. Ook dit jaar zal tijdens de excursies telkens aandacht worden besteed aan planten en dieren, aan het landschap en de ontstaansgeschiedenis en de cultuurhistorie van het gebied. De eerste excursie dit jaar was een goed bezochte struintocht op 4 februari door het Koninklijk Landgoed “de Horsten” met een bezoek aan het melkveebedrijf van de gebroeders Van Vliet.


boer zoekt vleermuis: een mooi nieuw project

Santvoorde werkt momenteel samen met het Centrum voor Landbouw en milieu en de Zoogdier Vereniging aan het project “Boer zoekt vleermuis Zuid Holland” Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van dit project


aanleg van de N11 gestart

De ANV Santvoorde heeft voortdurend benadrukt dat aanleg van de N11 door de polder langs Stevenshof, desastreus kan uitpakken voor de weidevogelstand aldaar. De Papenwegse polder herbergt juist in dit deel een bijzonder groot aantal broedende weidevogels. Op dit pamflet is te zien waar precies de weg komt en waar de 4 voornaamste weidevogels nu nestelen: Lees hier het gehele Pamflet_Rijnlandroute, door Santvoorde uitgegeven.