De Groene Klaver

De Groene Klaver is een samenwerkingsverband van de 4 agrarische natuurverenigingen in de Leidse Regio. Behalve Santvoorde zijn dit:

Doel van deze samenwerking is het bevorderen van agrarisch natuur- en landschapsbeheer, verbrede agrarische activiteiten en dienstverlening. De Groene Klaver bundelt binnen dit aandachtsgebied de krachten, ontzorgt en faciliteert de agrarische natuurverenigingen.

Daartoe worden in De Groene Klaver initiatieven ontplooid, doelen geformuleerd, gezamenlijke projecten aangestuurd.

De Groene Klaver vervult de partnerrol naar maatschappelijke partners zoals overheid en bedrijfsleven.

Nadere informatie is te vinden op de website www.degroeneklaver.nl.