Boerennatuur tussen Den Haag, Wassenaar en Leiden

Boerennatuur tussen Den Haag, Wassenaar en Leiden

Agrarische Natuurvereniging Santvoorde: natuur-inclusief boeren in de polders tussen Den Haag, Wassenaar en Leiden

De Agrarische Natuurvereniging Santvoorde heeft ruim 100 leden, boeren en burgers, die zich sterk maken voor het open landschap dat nog over is midden in het Randstedelijk gebied in het westelijk deel van Zuid Holland. Door de activiteiten van de mens in de loop der eeuwen zijn hier duinen, bos en park, landgoederen, bewoonde strandwallen en open veenweides behouden gebleven. In dit gebied bestaan nog enkele polders die een goed veehouderijgebied en ook een bijzonder landschap vormen. Hier vinden we nog steeds veel weidevogels. Op de kaart van Santvoorde en in onze folder is hierover veel te zien en te lezen. Welkom op onze website, kijk rond en lees meer!

 

 

De aanleg van de N11 geschiedt deels door het poldergebied waar Santvoorde actief is. Lees daar hier meer over:
Pamflet Rijnland Route
Ferdinand von der Assen, lid van Santvoorde
Zienswijze van de ANV Santvoorde

 deel van het pamflet