Vereniging en ANBI

De Agrarische Natuurvereniging Santvoorde heeft als algemeen nut beogende instelling de ANBI-status.

ANBI-nummer: 14355
RSIN nummer: 807323767

Financiele gegevens over 2016:
Balans 2016 begroting en realisatie 2016
Balans 2016

Bezoldiging bestuursleden:
De bestuursleden van de Agrarische Natuurvereniging Santvoorde ontvangen geen bezoldiging voor de door hen als bestuurslid uitgevoerde werkzaamheden.

Verslag weidevogels 2017:
ANV Santvoorde verslag seizoen 2017 wordt nog besproken en vastgesteld op de startavond van de Weidevogelwacht, op donderdag 8 maart a.s.
Startavond seizoen 2018, uitnodiging

Verlichte Polder Route op 29 december 2017:
De Verlichte Polder route 2017, impressie
Folder voorkant
Folder achterkant

Jaarplan 2016:
Jaarplan 2016