Aubert

Instructie- en africhtingsstal Aubert
Mw. Helene Aubert
Nieuwe Weg 6
2253 NA Voorschoten

www.africhtingsstalaubert.nl

Fokcentrum en instructiestal voor dressuurpaarden, ook paarden met gedragsproblemen worden hier geholpen.
In de weides nabij de Stevenshof wordt met Santvoorde aan vrijwillig weidevogelbeheer gedaan.