Den Hollander

Melkveehouderij Den Hollander
Ammonslaatje 40
2241 BR Wassenaar
070 – 511 2139

Dit is vanouds een familiebedrijf. Arnold den Hollander zwaait hier de scepter, waar eerder zijn ouders Aad en Thea dat deden.
Sinds 2012 is er veel vernieuwd. Oude stallen zijn vervangen door comfortabele ligboxenstallen. Het melken gebeurt door de robot. Weidegang wordt aangehouden voor de ca. 70 roodbonte koeien en hun stier, die jaarrond bij zijn kudde verblijft. Alleen de stier blijft in de stal, voor alle veiligheid.
Er zijn ook 100 schapen.
Er is een grote ontvangstruimt, geschikt voor vergaderingen en groepsactiviteiten. De boer geeft rondleidingen voor schoolkinderen.
De boerderij biedt bed & breakfast overnachting aan voor leden van de stichting ´Vrienden op de fiets´.


Arnold    Aad    Arnold